Herhangi bir açık deniz dalış bölgesinde, yılın herhangi bir döneminde akıntı ile karşılaşmak mümkündür. Akıntılı ortamlarda dalıcılar, akıntıya direnç göstermek yerine akıntının gücünden faydalanabilmelidir. Akıntı dalışlarının planlanması ve su üstü kontrolü önemli birer güvenlik unsurudur. Bu eğitimimizde akıntıya neden olan çevresel ve fiziksel faktörler ile akıntı türleri, akıntı dalışında kullanılacak malzemeler, akıntı dalışının planlanması ve akıntı dalışlarında suya girme teknikleri gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Akıntı dalışı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmanız yeterlidir.